Praktiske anvisninger ang. hjemmeside med Frontpage:

1.    På din computer kan der indrettes forskellige mapper, og du kan navngive disse mapper alt efter deres indhold:

I mappen billeder anbringes f.eks. alle former for grafik og illustrationer. Navnet tekster fortæller i sig selv om indholdet. I mappen internt kan man opbevare denne huskeseddel og evt. andet, som ikke behøver at være kendt af andre end webmaster. Du kan betragte dig selv som webmaster og bliver også registreret som sådan hos adressen: http://www.dk-hostmaster.dk.

2.    Ved oprettelse af et domænenavn skal man oplyse et ansvarligt personnavn og et telefonnummer. Den ansvarlige sørger for, at den p.t. årlige licens på 36 kr. (+ moms) bliver indbetalt til http://www.dk-hostmaster.dk. Normalt foregår det ved, at Hostmaster.dk fremsender et giroindbetalingskort til den ansvarlige.

3.     Den vigtigste fil på hjemmesiden er index.htm. Fra denne fil skal man kunne finde rundt til alle afkroge af hjemmesiden, og den skal derfor ligge helt for sig selv på din egen computer, og på den computer/server ude på nettet, som din internetudbyder stiller til rådighed for dig. 

4.    Kontakten mellem din computer og serveren hos internetudbyderen opnås ved brug af et såkaldt FTP-program. For at kontakten kan etableres, bruges et ftp username og et ftp password. Begge dele bliver tilsendt fra din internetudbyder, der jo som hostingfirma er vært for din hjemmeside. Se hvordan jeg bruger mit FTP-program.

5.    Når der er kontakt mellem din computer og serveren kan alle former for filer udveksles begge veje. Sørg for at udveksling sker mellem de rigtige mapper, og husk, at filen index.htm  altid skal ligge helt for sig selv - på roden!

6.    Ang. filnavne vil jeg anbefale små bogstaver til korte og klare navne, der antyder noget om indholdet. Filnavnene må gerne indeholde tal, men helst ikke bogstaverne æ, ø og å, da ikke alle browsere kan læse disse bogstaver, selv om de blev tilladt fra februar 2003.

7.     Alle tekster som du allerede har, og som du påtænker at skrive i Word-filer, kan ret nemt omsættes til Frontpage-filer. Det kræver blot lidt manipulationer med visse linjeskift.

8.    Prøv at bruge samme skrifttype, typografi og størrelse ved tekster af samme karakter. Nogle hjemmesider kan blive meget spraglede, hvis man er ude på det!