Klik - her eller under teksten for at komme videre!
Ang. brug af et såkaldt FTP-program

Det program, som jeg hidtil har brugt til at uploade til Internettet, stammer fra dette firma: http://www.ipswitch.com/

Når jeg starter programmet får jeg dette startbillede:  

Læg her mærke til,
1. at der i feltet ud for Host Name/Adress skal stå navnet på den pågældende hjemmeside.
2. at jeg har bedt computeren om at huske Password.
3. at ved at klikke på knappen "Startup" får du lejlighed til at fortælle programmet, hvor på din computer det skal finde filerne, og hvortil det skal sende filerne. Se næste figur og forklaringen under denne.

1.  Hos din Internetudbyder kan du få at vide, hvad der skal stå i feltet med betegnelsen "Initial Remote Site Folder".
2. "Initial Local Folder" betyder, at du skal fortælle programmet, i hvilken mappe programmet skal finde de filer, der skal udveksles.

Vær opmærksom på, at udveksling af filer altid skal ske mellem mapper af samme navn!