Oversigt
 Klik på billedet af Kjeld,
hvis du vil følge ham lidt
bagud i tiden.

Der er brugt et par hjælpemidler, nemlig:

Nr. 1
og
nr. 2

Kjeld Jensen kigger lidt bagud

H U S K ! at slægtsforskning kan vise sig at være meget tidkrævende
Kjeld Jensens mor var organist ved Voerladegård kirke i 35 år.