Klik - her eller under teksten for at komme videre!

Hvordan skal jeg passe en græsplæne?
Ingen kan vel komme uden om, at en velplejet græsplæne er en nydelse at se på. Din græsplæne har brug for årlig vedligeholdelse, hvis den skal blive ved med at se godt ud. Pasningen af plænen består af fjernelse af ukrudt og græsslåning.
NPK-gødning og kalksalpeter kan du indkøbe i et havecenter og den normale procedure er, at man hvert år i vinterperioden tilfører 8-12 kg NPK-gødning, og derefter i vækstsæsonen april-september 3 til 4 gange tilfører cirka 1½ kg kalksalpeter - alt beregnet pr. 100 m2 plæne.

Hvordan reparerer man græsplænens slidte steder?
En græsplæne kan få slidte steder, der skæmmer en ellers tæt og veltrimmet græsplæne. Men ved at "lufte" din græsplæne kan du nemt reparere græsplænen, så den igen ser velplejet og velholdt ud.

Forberedelse: Så længe din græsplæne består af mindst 50% græs (i forhold til ukrudt) kan du give det en ansigtsløftning ved at så en god frøblanding oven i den gamle plæne. Det er bedst at gøre det sent på sommeren eller tidligt i efteråret.
Riv din gamle græsplæne godt og grundigt, så løse plantedele fjernes. Herefter løsner du kompakt jord med en greb, der kan lave små huller i jorden, så forholdene for luft- og vandcirkulation forbedres.
Herefter er du klar til at så, og du skal bruge 1½ gang så meget græs, som det anbefales på pakningen. Rør lidt i blandingen, så alt det tunge ikke ligger i bunden. Til sidst dækker du græsset med et let lag jord og vander grundigt.

Hvordan anlægger jeg en græsplæne?
Græsplænen dækker en stor del af arealet i mange haver. Plænen skal både være dekorativ og kunne tåle slid af fx legende børn; og det er ikke så svært at opnå. Med de rigtige redskaber kan du etablere en græsplæne, du kan have fornøjelse af i mange år.

Forberedelse: Jordforbedringsmidler og græsfrøblanding kan du købe på planteskoler eller i havecentre, og de maskiner, du ikke selv ejer, kan du leje. Inden du køber græsfrøblandingen, måler du det areal op, som du vil have til græsplæne. Der står på pakken med græsfrøblandingen, hvor stort et areal en vis mængde græsfrø rækker til. Der er flere forskellige sorter af græs; spørg om råd, så du får en type, som er særlig egnet til forholdene i lige netop din have. Det er bedst at så en ny græsplæne tidligt på efteråret.
Inden du begynder at fræse, kan du tilføre jorden jordforbedringsmidler. Er jorden meget leret, lægger du et lag grus ud på 5-7 cm og herover et lag tørvestrøelse, og det blander du ned i jorden, når du fræser. Hvis jorden er meget sandet, blander du muld i jorden.
Fræs jorden i ca. 10 cm dybde, så den løsnes, og fjern sten og lignende fra jorden. Herefter jævner du jorden med et planeringsbræt eller en rive, så ujævnheder forsvinder. Gå baglæns, og træk planeringsbrættet med dig.

Forberedelse: Gødskning er med til at gøre græsset tættere og stærkere og samtidig modstandsdygtig over for tørke, sygdomme, ukrudt, mos og hårdt slid. Samtidig giver gødningen græsset en god farve og øger græsvæksten, så der skal klippes oftere, når man gøder. Normalt plejer man at gøde om foråret og om efteråret, og det nemmeste er at bruge den samme færdigblandede gødning både forår og efterår.
I foråret er det bedst at gødske, når græsset er tørt, men jorden fugtig. Samtidig er det vigtigt, at du spreder gødningen jævnt og omhyggeligt, da for meget kunstgødning kan svide eller dræbe græsset.
Hvis du vil gødske ved håndspredning, blander du gødningen med sand og spreder halvdelen af den anbefalede mængde ved at følge afmålte bredder på langs af plænen. Gentag spredningen ved at gå på tværs. Læs evt. mere her: http://www.havesiden.dk/grs.htm

back.gif (1696 bytes)      home.jpg (1949 bytes)