NB! Hjemmesiden er en del af en privat hjemmeside.

På Folkestedet i Århus har man nu anskaffet en specialcykelrickshaw.

Cykling uden alder
Århus afdeling
Artikel i Århus Stiftstidende
Videoer
Sådan kører man
Rickshawhyldest
Frivillige cykelrickshawpiloter
Projektbeskrivelsen
Landsdækkende Facebook
Lokal Facebook

Diverse informationer
Speciel cykelrickshaw
Hvornår i Århus ?

 

 

Eigil er kaptajn og styrer som sådan Folkestedets Rickshaws. Ring 40 41 35 42 - og få en tur.