Kære musikalske venner!

Førstkommende tirsdag den 16. FEBRUAR kunne jeg tænke mig at indrette en musikalsk legestue.

I skal selv være med til at indrette legestuen.
Derfor starter vi med lidt spisning og drikning kl. 11.30 i et næsten tilstødende lokale på Dollerupvej 4.
  

I godt musikalsk humør vil vi derefter bevæge os til selve legestuen på 8. sal på den her viste adresse:

Her forefindes et righoldigt sanghæfte og en guitar, men desværre ingen harmonika.
Hvis en harmonika kan fremskaffes, tror jeg, at vi i løbet af eftermiddagen kan få indrettet
en rigtig god legestue med både god musik og sang.

Da jeg i løbet af februar måned ikke skal vente ret længe på en ny pensionsudbetaling,
vil undertegnede påtage sig alle udgifter i forbindelse med indretning og afholdelse af den påtænkte legestue.
Hvor tit får man nemlig lejlighed til at lave en lille video med gode aktører?

Gruppeinddeling i forbindelse med legestuen:

Funktion Navn: Tlf. Mail:
Underholder Alice 26 56 26 05
Underholder Hans 30 27 02 42 ghgadgaard@gmail.com
Underholder Else 26 17 36 20
Underholder Tove 86 17 89 91
Publikum Gudrun 30 27 02 42 ghgadgaard@gmail.com
Publikum Preben 26 17 89 91
Publikum Sonja 22 24 09 96
Videofotograf Kjeld 24 45 04 32 kjeld@fynsgade.dk

Med venlig hilsen
Kjeld Jensen
videoamatør