Klik - her eller under teksten for at komme videre!
Ang. brug af Bcc ved mails

Bcc er en forkortelse for Blind carbon copy (blind kopi).
Hvis du føjer en modtagers navn til dette felt i en e-mail-meddelelse, sendes en kopi af meddelelsen til den pågældende modtager, og modtagerens navn kan ikke ses af andre modtagere af meddelelsen.

Mit mailsystem hedder Webmail, og når jeg skal sende et budskab til mange på een gang, udfylder jeg de forskellige rubrikker som vist herunder:


På denne måde får jeg selv en kopi af den just afsendte mail,
mens de enkelte modtagere ikke kan se hvem, der ellers har modtaget budskabet.